Familjescouting är för barn mellan fem och sju år, tillsammans med vuxen.

 

Familjescouternas avdelning heter Björnarna och träffas udda söndagar och håller oftast till i skogen vid Muskan. Varje möte har ett tema, men det finns också tid för lekar och fika. Tillsammans upptäcker vi naturen runt oss på ett lekfullt sätt. Förutom våra söndagsmöten så är vi också med på kårens aktiviteter som t.ex kårbad och scouternas högtid Sankt Georg.

Familjescouter 5-7 år