Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 60 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar- och Utmanaravdelning. Dessutom har vi roverscouter och en grupp radioamatörer.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal på sjöudden i Ösmo (Naturskolans hus).

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång per månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.