Engagera dig i kåren

Är du förälder till en scout eller annan vuxen som skulle vilja engagera dig i vår kår på något sätt så tveka inte att höra av dig! Man kan engagera sig som ledare för olika åldersgrupper eller vara med och ordna läger och aktiviteter. Man kan även ta hand om materialvård eller hjälpa till med administration.

Är du intresserad så skicka ett mail till kårordförande Daniel.